Miljö

VI VÄRNAR OM MILJÖN OCH ÄR MILJÖDIPLOMERADE

Vår verksamhet styrs av ett aktivt miljöengagemang samt följer eller överträffar de lagar och förordningar som gäller. Målet för miljöarbetet är en långsiktig hållbar utveckling genom ständiga förbättringar.

Verksamheten inriktas mot minsta möjliga resursuttag samt miljöpåverkan till luft, vatten och avfall. Det är alla medarbetares gemensamma ansvar och uppgift att följa denna policy.

Övergripande mål

  • Minska pappers- och tonerförbrukningen
  • Sortera allt som är möjligt att sortera
  • Minska miljöpåverkan av tjänstresor