Hem

MINGELMÄSSA PÅ CCC I KARLSTAD

Nordiska Undersökningsgruppen har fått nytt ramavtal. Vi rankades återigen som nummer 1 i ramavtalet med Karlstad kommun med bolag, Karlstadregionens Räddningstjänstförbund, Hammarö kommun och Region Värmland.

Upphandlarna bjöd in till en mingelmässa där vi fick presentera vår verksamhet och skapa nya kontakter.

Vi passade på att bjuda på polkagrisar från vår hemtrakt och fick träffa många trevliga värmlänningar. Vi hoppas på ett bra och givande samarbete i många år framåt.

 

KOMMUN FÖRLÄNGER RAMAVTAL

Ytterligare en norrortskommun har i dagarna valt att förlänga ramavtalet med Nordiska Undersökningsgruppen. Denna gång är det Täby kommun som väljer att ge oss förnyat förtroende.

Det är extra roligt att en kommun som Täby väljer att ge oss förnyat förtroende. Kommunen genomgår och står inför stora förändringar inom områden där vi på Nordiska Undersökningsgruppen har stor erfarenhet”, säger Lars Lindqvist som är affärsområdeschef för samhällsundersökningar på Nordiska Undersökningsgruppen.

Inom nuvarande ramavtal har Nordiska Undersökningsgruppen bl a hjälpt Täby kommun med att:

  • Sammanställa och presentera resultaten från en omfattande medborgardialog som genomförts med anledning av de nya planerna för galoppfältet.
  • Genomföra en drogvaneundersökning i skolornas årskurser 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet.
  • Utvärderat kommunens tidning Estrid.Genomföra en brukarundersökning riktad till personer med funktionshinder

SOLLENTUNA KOMMUN GER NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN FÖRNYAT FÖRTROENDE
Sollentuna kommun har valt att förlänga sitt ramavtal med Nordiska Undersökningsgruppen. Avtalet omfattar utvärdering av kommunikationsinsatser och sträcker sig fram till 2015-10-31, därefter kan kommunen förlänga avtalet med ytterligare ett år.

Vi är glada att även Sollentuna kommun väljer att utnyttja den option som finns när det gäller att förlänga avtalet”, säger Lars Lindqvist som är affärsområdeschef för samhällsundersökningar på Nordiska Undersökningsgruppen.

Inom nuvarande ramavtal har Nordiska Undersökningsgruppen bl a hjälpt Sollentuna kommun med att:

  • Utvärdera besökarnas och utställarnas åsikter, attityder och nyttor i samband med den småföretagarmässa man medverkade i. av undersökningarna fungerade som underlag för att hitta förbättrings- och utvecklingsområden. Svaren samlades in via personliga intervjuer (bland besökarna) och brevenkäter (bland utställarna).
  • Utvärdera en bilaga i Dagens Nyheter. Med syftet att få kunskap om uppmärksamhet och läsvärde lät Sollentuna kommun genomföra en undersökning. Under 3 dagar i december 2013 samlades 1000 svar in via internetpanel. Efter insamling sammanställdes svaren och analyserades utifrån relevanta bakgrundsfrågor.

UPPLANDS VÄSBY FÖRLÄNGER AVTALET
Upplands Väby kommun har valt att förlänga sitt ramavtal med Nordiska Undersökningsgruppen. Avtalet omfattar utvärdering av kommunikationsinsatser och sträcker sig fram till 2015-10-31, därefter kan kommunen förlänga avtalet med ytterligare ett år.

”Vi är både glada och stolta över att Upplands Väsby kommun väljer att utnyttja den option som finns när det gäller att förlänga avtalet”, säger Lars Lindqvist som är affärsområdeschef för samhällsundersökningar på Nordiska Undersökningsgruppen.

Inom nuvarande ramavtal har Nordiska Undersökningsgruppen bl a hjälpt Upplands Väsby kommun med att kartlägga vilka behov av finskspråkig service som finns i kommunen.
Då Upplands Väsby kommun sedan 1 januari 2010 ingår i finskt förvaltningsområde ska invånarna kunna använda finska i sina myndighetskontakter.

Totalt skickas enkäten ut till 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare som är antingen födda i Finland eller har minst en förälder som är född i Finland. Efter sammanställning redovisades resultaten per totalt, per kön och per ålder. Undersökningen genomförs som en brevenkät med två kompletta påminnelser.

FAIRLINK OCH NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN HAR FLYTTAT
Från och med den 1 augusti 2014 återfinns vi på Elmiaområdet i Jönköping. Vi hyr in oss i en separat del av Elmias lokaler och har Handelskammaren och Albinsson & Sjöbergs förlag som närmsta grannar. Flytten skapar möjligheter för att vidareutveckla vårt företag och våra relationer med utställare och andra aktörer inom mötesplatsindustrin. Ny adress blir Elmiavägen 11, 554 54 Jönköping. I övrigt samma kontaktuppgifter som tidigare.

OMORGANISATION INOM KONCERNEN
Under 2013 förvärvade Nordiska Undersökningsgruppen AB bolaget Fairlink AB från de ledande mässarrangörerna i Sverige. Fairlink har därefter fungerat som ett dotterbolag inom koncernen. Från och med den 1 augusti 2014 flyttas den aktiva verksamheten med anställda och inventarier över till Fairlink AB och moderbolaget Nordiska Undersökningsgruppen AB kommer på sikt att fungera som ett mer passivt ägarbolag.

De avtal som finns inom bolaget kommer att fullföljas eller där det är möjligt överföras till dotterbolaget. Även fortsättningsvis kommer de marknadsundersökningar som bedrivs inom affärsområdet Samhälle och Marknad att bedrivas under varumärket Nordiska Undersökningsgruppen. Också den verksamhet som berör mässor och andra mötesplatser kommer även fortsatt att bedrivas under varumärket Fairlink.